The Cup -projekti auttaa kehitysmaiden tyttöjä kuukautisasioissa

hyväntekeväisyys, kehitysyhteistyö, kuukautishygienia, lunette, MHM, The Cup, tyttöjen oikeudet

Oletko kuullut mahtavasta The Cup-projektista? Ei se mitään, nyt olet! 

The Cup on hyväntekeväisyysorganisaatio, joka auttaa kehittyvien maiden tyttöjä ja naisia opettamalla heille erilaisia elämäntaitoja ja lahjoittamalla heille kuukautiskuppeja, jotta kuukautisista ei olisi heidän elämässään niin paljon haittaa

Lunetten tärkeänä missiona on muuttaa omalta osaltaan maailmaa paremmaksi paikaksi ja siksi Lunette on ollut mukana hyväntekeväisyystyössä lähes siitä asti, kun Heli perusti yrityksen

The Cup -projekti on yksi Lunetten tärkeimpiä hyväntekeväisyysprojekteja ja Lunette on yksi The Cupin pääyhteistyökumppaneista. 

The Cupin ensimmäinen kohde oli vuonna 2015 Nairobissa Keniassa, yhdessä maailman suurimmista slummeista. The Cupin perusideana on järjestää tytöille neljä tunnin mittaista oppituntia, jossa heille kerrotaan seksuaaliterveysasioista* ja he saavat siellä vapaasti kysyä mitä tahansa, mitä heille tulee mieleen ja mitä he eivät ehkä voi ja osaa muualla aiheesta kysysä.

Keniassakin yksi koulua käyvien tyttöjen suurimmista ongelmista on kunnollisten kuukautissuojien puute. Koska niitä ei ole, suurin osa tytöistä on pois koulusta viikon kuukaudessa kuukautisten takia, mikä johtaa lopulta siihen, että tytöt keskeyttävät koulunkäynnin paljon poikia aiemmin.

Lunette haluaa siihen muutoksen: haluamme pitää tytöt koulussa ja opettaa heitä ymmärtämään ja kunnioittamaan enemmän itseään, omaa vartaloaan ja sen luonnollisia toimintoja. The Cup -projektiin osallistuvat tytöt saavat myös Lunetten kuukautiskupin, jotta heidän ei tarvitsisi olla kuukautisten aikana pois koulusta.

Jo nyt The Cup -projekti on muuttanut tuhansien tyttöjen elämän – ja työ jatkuu.

Lunette ei pelkästään lahjoita kuukuppeja, vaan haluaa myös lisätä kehittyvien maiden tyttöjen tietämystä kuukautisista ja muista seksuaaliterveyasioista. Siksi Lunette on yhteistyökumppanina mukana tekemässä myös MHM-paketteja. Lyhenne tulee sanasta menstrual hygiene management. Pakettiin kuuluu kuukuppi, sen käytön ohjattu opettelu sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, hygieniaan ja ihmisoikeuksiin liittyvää, paikallisten vetämää koulutusta.

Monet kehitysyhteistyöorganisaatiot käyttävät MHM-pakettia työssään ja sen avulla pyritään muun muassa...

... sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseen.

... seksuaalisuuteen ja raskauksiin liittyvän tiedon lisäämiseen.

... koulun- ja työssäkäynnin lisäämiseen.

... roskaamisen ja jätteiden vähentämiseen.

Ja ne kaikki ovat myös Lunettelle tärkeitä arvoja!

* seksuaaliterveys on termi, joka tarkoittaa seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Seksuaaliterveyttä edistetään tukemalla ihmisiä mahdollisemman hyvään itsetuntoon ja oman minäkuvan tuntemukseen sekä ohjaamalla saavuttamaan riittävän hyvät vuorovaikutustaidot. (Määritelmä: Tervyden ja hyvinvoinnin laitos THL)

Kommentit

Jätä kommentti

Huomaathan, että luemme viestit ennen julkaisua