Silpominen on mahdollista lopettaa

 

”Tulevaisuus on käsissämme.

Yhdessä voimme tehdä muutoksen”

 

Näin minulle totesi ylpeä Naomi, jonka tapasin viime keväänä Keniassa. Hän on yksi niistä nuorista tytöistä, jotka ovat sanoneet World Visionin tuella silpomiselle ei.

Naisten tai tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy ulkoisten sukuelinten poistaminen osittain tai kokonaan tai niiden vahingoittaminen muulla tavoin ei-lääketieteellisistä syistä. Leikkaamistavat ja niiden nimitykset vaihtelevat eri maiden ja alueiden välillä. Eri yhteisöissä käytetään yleensä paikallisia termejä. Naomin yhteisössä on tavallista, että tytöt silvotaan WHO:n määrittelemän kolmannen tyypin mukaan, jossa pienet ja isot häpyhuulet typistetään ja liitetään yhteen niin, että virtsan ja kuukautisveren poistumiseksi jätetään vain pieni aukko. Klitoris poistetaan kokonaan.

Yksi yleisimpiä syitä silpomiselle on sosiaalinen paine. Yhteisöissä, joissa suurin osa naisista on silvottu, perhe, ystävät ja naapurit luovat ympäristön, jossa silpominen on sosiaalinen normi. Yhteisö saattaa syrjiä perheitä, joiden tytärtä ei silvota. Monessa yhteisössä silpominen on osa perinteistä ja eri sukupolvia yhdistävää aikuistumisrituaalia, jonka myötä tyttö sijoittuu omaan rooliinsa. Rankan kokemuksen kestämistä helpottaa se, että siihen on ohjattu jo pienestä pitäen. Riitistä kunnialla selviäminen tuo hyväksyntää ja kunnioitusta.

Toinen silpomista ylläpitävä syy on neitsyyden säilyttäminen. Monissa yhteisöissä perheen kunnia perustuu tyttöjen seksuaaliseen pidättäytymiseen. Tärkeässä osassa on uskomus siitä, että silpominen vähentää seksuaalisia haluja ja avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita. Silpomista on perusteltu myös hygieenisillä syillä, ja siihen liitetään monia uskomuksia puhtaudesta. Erilaisia terveyshaittoja ei välttämättä yhdistetä silpomiseen, vaan kipujen ajatellaan olevan normaali osa jokaisen naisen elämää.

Mikään uskonto ei vaadi silpomista, vaikka monet uskontojen harjoittajat virheellisesti perustelevat sitä uskonnon vaatimuksilla. Silpomista harjoittavat monien eri uskontojen edustajat, kuten muslimit, kristityt, juutalaiset ja animistit.

Naisten sukuelinten silpomisella on myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, jotka ylläpitävät käytäntöä. Tytön ainoa vaihtoehto on usein avioliitto, joka puolestaan edellyttää silpomista. Köyhän perheen toimentulo saattaa olla riippuvainen perheen tyttöjen myötäjäisistä.

Silpominen aiheuttaa kovaa kipua ja verenvuotoa. Joissain tapauksissa verenvuodosta voi seurata anemia. Silpomiseen liittyy myös verenhukasta, kivusta tai menettelytavasta johtuva sokkitila. Verenhukka voi johtaa jopa kuolemaan. Myös virtsatietulehdukset ja muut infektiot ovat tavallisia. Silpominen vaikeuttaa normaalia seksielämää. Joillekin naisille yhdyntä on jatkuvasti kivuliasta tai jopa mahdotonta.

Synnytyksiin liittyy usein ongelmia, jotka vaarantavat äidin ja syntyvän lapsen terveyden ja jopa hengen. Kuukautiset ovat usein hyvin kivuliaita ja riski kuukautisveren pakkautumiselle on suuri. Myös psykologisia vaikutuksia kuten posttraumaattisia stressihäiriöitä, masennusta ja painajaisia esiintyy.

Silpominen loukkaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia; heidän oikeuttaan terveyteen, elämään, fyysiseen koskemattomuuteen sekä suojeluun väkivallasta sekä epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta. Silpominen on kielletty useassa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa. Lisäksi silpomisen poistaminen on nostettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhdeksi alatavoitteeksi. Näiden kansainvälisten sitoumusten kautta myös Suomi on sopimuksen osapuolena velvoitettu varmistamaan, että tyttöjä ja naisia suojellaan silpomiselta. 

Suomen World Vision on tehnyt jo parikymmentä vuotta työtä silpomisen pysäyttämiseksi Keniassa ja Somaliassa. Sookin alueella, Länsi- Keniassa koulutamme koululaisia, vanhempia ja viranomaisia silpomisen laittomuudesta, haitoista ja tyttöjen oikeudesta kieltäytyä siitä. Tuemme tyttöjen koulutusta ja olemme rakentaneet kouluihin asuntoloita, joissa tytöt voivat asua turvallisesti. Entisille silpojille tarjoamme vaihtoehtoisia toimeentulomuotoja ja yrittäjäkoulutusta. Näin he säilyttävät arvostetun asemansa ja voivat tuoda perheilleen tuloja. Kun työ aloitettiin Sookissa 10 vuotta sitten, lähes kaikki tytöt silvottiin. Nykyään enää kolmannes.

Somalian Puntlandissa olemme perustaneet kyliin väkivallan ehkäisyyn keskittyviä komiteoita ja koulutamme silpomisen haitoista ja ennaltaehkäisystä. Ainakin 10 000 perhettä saa tietoa ja koulutusta silpomisen seurauksista. Työmme Puntlandissa on vasta alussa, mutta olemme jo saaneet aikaan merkittäviä muutoksia – työmme on ollut vaikuttamassa siihen, että Puntlandin hallitus ajaa lakia, joka vaatii silpomisen kieltämistä kokonaan.

Maailmassa elää jopa 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. Vaikka silpominen on keskittynyt 30 maahan pääosin Afrikan sarvessa ja Lähi-idässä, ilmiö koskettaa myös suomalaisia tyttöjä. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta THL arvioi, että myös Suomessa asuisi yli 10 000 silvottua tyttöä tai naista ja että riski joutua silvotuksi kohdistuisi arviolta 650–3000 tyttöön. Suomalaisen tytön silpominen tehdään nykytiedon mukaan lähes aina ulkomailla. Suomen World Vision on mukana vaikuttamistyössä myös Suomessa.

Positiivista muutosta tapahtuu koko ajan. Sen aikaansaaminen ei kuitenkaan ole helppoa tai nopeaa, koska kyseessä on erittäin vanha kulttuurinen käytäntö. Yksikään menettelytapa yksin ei voi poistaa käytäntöä. Lakien säätäminen ja niiden valvominen, koulutus ja tiedottaminen, kaikki toimenpiteet yhdessä tukevat naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja johtavat silpomisen vähenemiseen ja toivottavasti lopulta loppumiseen. Miesten ja poikien osallistaminen ja miesten ja naisten sekä eri ikäpolvien välisen keskustelun lisääminen aiheesta on olennaista.

Todennäköisyys joutua silvotuksi on nyt globaalisti kolmanneksen pienempi kuin vielä kolme vuosikymmentä sitten. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Puhukaamme siis asiasta rohkeasti ja Naomia lainatakseni: tehdään muutos yhdessä.

 

Annette Gothóni
Ohjelmajohtaja
Suomen World Vision

 

Lue lisää miten voit auttaa silpomisen vastaisessa työssä, klikkaa: info.lunette.com/pelastapimppi

Jätä kommentti

Kaikki kommentit moderoidaan ennen julkaisua

Osta Lunette Kuukuppi