Lunette tutki Miehet + menkat = ?

Lunette tutki Miehet + menkat = ?

Mitä suomalaiset miehet tietävät tai luulevat tietävänsä kuukautisista? Lunette otti siitä selvää teettämällä viime marraskuussa aiheesta tutkimuksen*. Tutkimustuloksista selvisi, että...

 • 33 % miehistä luulee, ettei kuukautisten aikana voi tulla raskaaksi
 • 29 % miehistä luulee, että naisten työkyky heikentyy kuukautisten aikana
 • 22 % miehistä luulee, ettei kuukautiskuppia voi käyttää öisin
 • 16 % miehistä luulee, ettei kuukautisten aikana voi uida
 • 79 % miehistä on sitä mieltä, että naiset ovat kuukautisten aikana ailahtelevaisia ja ärtyisiä

JA

 •  91 % miehistä oli sitä mieltä, etteivät miehet tarvitse koulussa lisää tietoa kuukautisista. 

Kumotaan nyt ensin yleisimmät väärät luulot:

 1. Kuukautisten aikana VOI tulla raskaaksi. On myytti, ettei niin voisi mitenkään tapahtua. Ovulaatio voi tapahtua myös nopeasti kuukautisten jälkeen, joten jos lähettyvillä uiskentelee vielä silloin elossa olevia siittiöitä, raskaus on ihan mahdollinen. Ja tiedoksi biologian tunnilla nukkuneille: siittiöt elävät emättimessä hyvinkin muutaman päivän.
 2. Ei ole olemassa mitään tutkimuksia, joiden mukaan kuukautiset vaikuttaisivat työkykyyn. Joillakin on niin kovia kuukautiskipuja, että he tarvitsevat sen takia sairauslomaa, mutta silloin on kyseessä yleensä jo jokin sairaus, esimerkiksi endometrioosi, jota on alettu vasta aivan viime aikoina tunnistaa. Kaikkien ihmisten työkyky vaihtelee, ja kaikilla ihmisillä on hyviä ja huonoja päiviä riippumatta siitä, onko heillä kuukautiset, flunssa, yleinen ärsytys tai lorvikatarri.
 3. Kuukuppia voi käyttää öisin. Sitä voi käyttää vuorokauden ympäri. Luulo saattanee johtua siitä, että tyttöjä ja naisia on peloteltu tamponin käyttämisestä, koska sen on arveltu aiheuttavan äärimmäisen harvinaista toksista sokkioireyhtymää. Nykytiedon valossa puolet toksisen sokkioireyhtymän saaneista on naisia ja tyttöjä, joilla on kuukautiset, joihin se näyttäisi liittyvän ennemmin kuin tiettyyn kuukautissuojaan.
 4. Kuukautisten aikana voi uida, olisitteko ikinä uskoneet! Kuukautisten aikana voi myös seisoa päällään, harrastaa seksiä (muista ehkäisy!), syödä verilettuja, heittää tikkaa ja puhua politiikkaa.
 5. Kuukautiset vaikuttavat eri ihmisiin yksilöllisesti. Hormonit aiheuttavat niin miehille kuin naisillekin mielialavaihteluita, joillekin voimakkaammin, joillekin tuskin huomattavasti.
 6. Sillä on menkat -asenne. Se, että naisten "ärtyneisyys" pannaan kuukautisten piikkiin, on helppo ja yhä edelleen yleinen tapa mitätöidä naisia ja heidän mielipiteitään niin työpaikoilla kuin yhteiskunnassa yleisestikin: "Se nyt vain siinä kouhottaa, koska sillä on menkat."
 7. Opittu käytös. Naiset ovat – harmi kyllä – myös itse omaksuneet ajatuksen siitä, että kuukautiset aiheuttaisivat jotakin irrallista henkistä sekoilua, jota ei tapahtuisi muuten. Siksi "ärtyneisyys" ja "ailahtelu" voivat olla myös opittua käytöstä.
 8. Lisää puhetta! Kouluissa ilahduttavasti trendaava tasa-arvotietoisuus toivottavasti lisää myös avointa ja nykyaikaista kuukautiskeskustelua kaikille sukupuolille. Nimittäin lisää puhetta kuukautisista kyllä tarvitaan, jotta meidän asenteemme niihin muuttuu normaalimmaksi.
 9. Mikä nolostelu? Lunetten tutkimuksessa selvisi nimittäin mahtavasti myös se, etteivät miehet nolostele kuukautisista puhumista lainkaan: Vain 5 % miehistä koki, että kumppanin kuukautisläpät ovat vaivaannuttavia. Eli lisää puhetta, pojat!

Lunette tutkimus miehet ja kuukautiset

Lunette tutki miesten asenteita kuukautisia kohtaan

Kuukautisasenteet Suomessa

* Lunetten teettämä Kuukautisasenteet Suomessa -tutkimukseen kerättiin tietoa oli 3.11.-7.11.2016 välisen ajan. Kohderyhmänä 18-70 -vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1004 henkilöä ympäri Suomea. Puolet tutkimukseen vastanneista ilmoittivat sukupuolekseen 'mies'.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.