Kansainvälinen kuukautispäivä 28.5.

Kansainvälistä kuukautispäivää Menstrual Hygiene Daytä vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2015, jolloin Lunette oli päivän virallinen yhteistyökumppani Suomessa. Päivän tavoite on kasvattaa tietoisuutta kuukautisista ja rikkoa kuukautisten tabua ympäri maailman.

Mitä tavoitellaan?

Menstrual Hygiene Dayn eli MHDay -kuukautispäivän tavoitteena on rikkoa hiljaisuus ja parantaa tietoisuutta kuukautishygieniasta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada päivä viralliseksi, kansainväliseksi YK:n tunnustamaksi päiväksi vuoteen 2020 mennessä.

Miksi juuri 28. toukokuuta?

MHDay pidetään 28.5. päivän symboliikan takia. Numero 28 viittaa keskimääräiseen kuukautiskierron kestoon päivinä. Numero 5 taas on keskimääräinen vuotopäivien lukumäärä naisella kuukaudessa.

Mitä silloin tapahtuu?

Teemapäivänä järjestetään tapahtumia, näyttelyitä, tapaamisia ja koulutustilaisuuksia ympäri maailman. Lisätiedot ja maakohtaiset tapahtumat löytyvät teemapäivän nettisivuilta: www.menstrualhygieneday.org

Miksi tällaista teemapäivää tarvitaan?

Koska kuukautishygienia on perusedellytys...

...KOULUTUKSELLE 

Kuukautiset saattavat aiheuttaa poisjääntiä koulusta, mikä voi lopulta johtaa suurempaan koulun keskeyttämisriskiin. Riittävät hygieniatilat ja kuukautissuojat voivat mahdollistavat koulunkäynnin ympäri vuoden.

Haasteet

 1. Intiassa 66 %:ssa tyttökouluista ei ole toimivia wc-tiloja.
 2. 83%:lla tytöistä Burkina Fasossa ja 77%:lla Nigeriassa ei ole koulussa paikkaa, jossa voisi vaihtaa kuukautissuojan.
 3. 5% koulutytöistä Etelä-Aasiassa ei ollut kuullutkaan kuukautisista ennen kuukautisten alkamisikää ja musertavat 97.5% tytöistä ei tiennyt että kuukautisveri tulee kohdusta.
 4. Sierra Leonessa tytöt, jotka tavallisesti osallistuvat aktiivisesti tunnilla, istuvat kuukautisten ajan luokan takana, koska pelkäävät haisevansa pahalle ja kuukautisveren vuotavan vaatteille.
 5. Tutkimus ugandalaisessa koulussa osoitti, että puolet tyttöoppilaista oli poissa koulusta 1-3 päivää kuukaudessa, tai 8-24 päivää vuodessa.
 6. Kuukautiset saattavat aiheuttaa poisjääntiä koulusta, mikä voi lopulta johtaa suurempaan koulun keskeyttämisriskiin.
 7. Ghanassa tytöt jäävät paitsi jopa 5 koulupäivästä kuukaudessa koulun huonojen saniteettitilojen ja puutteellisten kuukautissuojien takia, sekä fyysisten oireiden kuten kuukautiskramppien vuoksi.

Hyvät uutiset

 1. Ghanalainen tutkimus osoitti, että tyttöjen läsnäolo koulussa lisääntyi huomattavasti, kun he saivat ilmaisia terveyssiteitä ja opetusta murrosiän muutoksista.
 2. Monet hyväntekeväisyysorganisaatiot ja yhteiskunnalliset yritykset edistävät tehokkaasti valistusta kuukautishygieniasta, suunnittelemalla esimerkiksi hauskaa, pelillistä opetussisältöä, johon osallistuvat sekä pojat että tytöt.

...TALOUDELLE 

Bangladeshissa tekstiilitehtaiden naistyöntekijät joutuvat pitämään palkatonta vapaata noin 6 päivää kuukaudessa emätintulehdusten takia. Kun naisten kuukautishygieniatarpeisiin ei vastata työpaikalla, yritykset ja kansantalous kärsivät. Panokset kuukautishygieniaan voivat tuottaa huipputuloksia yritystoiminnalle ja luoda samalla uusia työpaikkoja

Haasteet

 1. Huonot wc-tilat, puhtaan veden puute ja huono jätehuolto työpaikoilla johtaa monen naisen kuukausittaisiin poissaoloihin töistä.
 2. HERProjectin tekemässä tutkimuksessa 73% bangladeshilaisista vaatealan työntekijöistä, joita he haastattelivat, oli poissa töistä keskimäärin 6 päivää kuukaudessa (palkattomalla vapaalla) johtuen epähygieenisten kuukautissuojien aiheuttamista emätintulehduksista.
 3. Usein miesjohtajat eivät ymmärrä, miksi naiset käyvät useammin wc-tiloissa, kun heillä on kuukautiset. Tämä lisää naisten epämukavuutta ja häpeää, mikä voi myös aiheuttaa poissaolon työpaikalta.
 4. Bangladeshissa puutteellisen kuukautishygienian on arvioitu aiheuttavan 21,750,000 USD kustannukset tyttöjen ja naisten terveyskustannuksissa sekä poissaoloista koulusta ja työstä.

Hyvät uutiset

 1. Markkinoiden kehityksestä voi päätellä, että yhä useammilla kehittyvien maiden naisilla on mahdollisuus käyttää teollisesti valmistettuja kuukautissuojia.
 2. Yhteiskunnalliset yritykset, kuten Azadi (Intia), AfriPads (Uganda), SHEnterprises (Ruanda), Zana Africa (Kenia) ja Huru (Kenia) myyvät kuukautissuojia jotka on valmistettu paikallisesti, ja luovat samalla työtä ja kohtuuhintaisia hygieniatuotteita yhteisön naisten saataville.
 3. Osissa Intiaa naiset self-help-ryhmissä perustavat omia yrityksiä ostamalla puoliautomatisoituja koneita, jotka tekevät 200-250 sidettä päivässä.
 4. Kenia poisti kuukautistuotteista myyntiveron vuonna 2011 pienentääkseen hintoja ja aktivoidakseen markkinoita.

Vinkkejä hyviin kuukautishygieniakäytäntöihin (MHM) työpaikalla:

 • Huolehdi, että työntekijöiden saatavilla on hyvät saniteettitilat, joissa on vettä, saippuaa ja asianmukaiset roskakorit.
 • Pidä kuukautissiteitä työntekijöiden saatavilla.
 • Ota käyttöön toimintatapoja, jotka huomioivat tarpeet kuukautisten aikana, kuten ylimääräiset wc-tauot.

...TERVEYDELLE 

Huono kuukautishygienia vaikuttaa fyysisen terveyden lisäksi sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hyvät kuukautishygieniakäytännöt (Menstrual Hygiene Management MHM) edellyttävät, että saatavilla on: oikeata tietoa, kohtuuhintaisia kuukautissuojia, riittävästi vettä, saniteetti- ja hygieniatiloja (WASH), turvallinen tapa hävittää käytetyt kuukautissuojat.

Haasteet:

 1. 48% tytöistä Iranissa, 10% Intiassa ja 7% Afganistanissa uskovat, että kuukautiset ovat sairaus.
 2. Ugandassa kipu ja kuukautiskramppien tuoma fyysinen epämukavuus ovat tavallinen syy tytöille olla pois koulusta. Koska useimmilla tytöillä ei ole mahdollisuutta käyttää kipulääkkeitä, he jäävät kotiin lepäämään ja välttävät fyysisiä ponnistuksia.
 3. Intian maaseudulla monet naiset ja tytöt käyttävät kuukautissuojina likaisia materiaaleja kuten vanhoja riepuja, kuorta, kuivia lehtiä, ruohoa, tuhkaa, hiekkaa tai sanomalehtiä koska heillä ei ole mahdollisuutta hankkia kohtuuhintaisia, turvallisia kuukautissuojia.
 4. Kaupalliset kuukautissiteet voivat olla liian kalliita matalapalkkaisille naisille ja tytöille. Nairobin Mukurussa monet tytöt iältään 10-19 ovat kertoneet harrastavansa seksiä vanhempien miesten kanssa rahasta, jotta voivat ostaa perustuotteita, kuten siteitä.
 5. Intian kaupungeissa 43-88% tytöistä käyttävät pestäviä kankaita kuukautissuojina, tosin ne usein pestään ilman saippuaa ja puhdasta vettä.
 6. Huono kuukautishygienia, stigma ja tiedon puute voi johtaa stressiin, pelkoon, häpeään ja sosiaaliseen eristämiseen.

Hyvät uutiset

 1. On olemassa monia luonnollisia tapoja lievittää kuukautiskipuja: lämmin kääre alavatsalla, terveellinen ruokavalio vähäisellä suolan, sokerin, alkoholin ja kofeiinin käytöllä sekä rentoutustekniikat kuten jooga.
 2. Bangladeshissä MHM on hiljattain lisätty kansalliseen hygienianedistämisohjelmaan.
 3. Kenian hallinto käyttää yli 2 miljoonaa dollaria (USD) hankkiakseen siteitä 678,770 vähäosaiselle koulutytölle.

...YMPÄRISTÖLLE

Ruotsalaistutkimuksen mukaan kertakäyttösuojien käyttäjä tuottaa jopa 50 kiloa jätettä elinikänsä aikana. Onneksi kestävät vaihtoehdot kuitenkin lisäävät tunnettuuttaan ja suosiotaan koko ajan.

  Haasteet:

  1. Monet teollisesti valmistetut tamponit ja siteet sisältävät kemikaaleja, kuten torjunta-aineita ja dioksiinia, joka on voimakkaasti ympäristöä saastuttava kemikaali. Kaatopaikoilla nämä aineet voivat päästä pohjaveteen aiheuttaen maaperän saastumisen ja terveysriskin.
  2. Ruotsalaistutkimuksen mukaan kertakäyttösuojien käyttäjä tuottaa jopa 50 kiloa jätettä elinaikanaan.
  3. Kertakäyttöisten tuotteiden, kuten siteet ja tamponit, maatuminen kestää satoja vuosia, varsinkin niiden sisältäessä muovia.
  4. Maissa joissa jätehuolto on puutteellista, käytettyjä kuukautissuojia näkee yleisesti kaupunkien kaduilla. Ne aiheuttavat potentiaalisen riskin kansanterveydelle.
  5. Kun käytetyille kuukautissuojille ei ole oikeanlaista jäteastiaa saatavilla, se voi johtaa tukkeutuneisiin viemäreihin ja jätevesijärjestelmien rikkoontumiseen. Tämä lisää käyttö- ja huoltokustannuksia ja voi johtaa kansanterveydellisiin ongelmiin.
  6. Ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kertakäyttöisille tuotteille ovat pestävät, uudelleenkäytettävät kangassiteet sekä kuukautiskupit. Molempia vaihtoehtoja voi käyttää vain olosuhteissa, joissa puhdasta vettä ja pesuainetta on saatavilla.

  Hyvät uutiset:

  1. Kestävät kuukautissuojavaihtoehdot yleistyvät ja saavuttavat suosiota kehittyneissä maissa.
  2. Yhteiskunnalliset yritykset yhdessä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa jakavat naisille ja tytöille kangassiteitä sekä kuukautiskuppeja esim. Keniassa, Bangladeshissa ja Etelä-Sudanissa. 
  3. TheCup Foundationon parantanut melkein tuhannen tytön elämää Kenian Kiberassa ensimmäisten kuukausien aikana.  

  Kestävän kehityksen vaihtoehdot

  Paikallisesti tuotetut, pestävät siteet

  • luovat työt ja paikallisia tuloja
  • kustannustehokkaita ja tuottavat vähemmän jätettä verrattuna kertakäyttöisiin
  • turvallisia ja hygieenisiä (jos saatavilla on puhdasta vettä, saippuaa ja turvallinen paikka jossa kuivattaa siteet)
  • käyttöaika jopa vuosi

  Kuukautiskuppi

  • kustannustehokas ja tuottaa vähemmän jätettä verrattuna kertakäyttöisiin
  • turvallinen ja hygieeninen (jos saatavilla puhdasta vettä ja saippuaa)
  • käyttöaika jopa 10 vuotta

  ...ASENTEILLE 

  Poikien ja miesten kouluttaminen muuttaa asenteita ja parantaa naisten oikeuksia. 

  Haasteet:

  1. Monilla pojilla on puutteelliset tiedot kuukautisista johtuen riittämättömästä seksivalistuksesta koulussa ja kotona.
  2. Miesten ja poikien tieto on joskus asenteellista ja negatiivisiin stereotypioihin ja kuukautisiin liittyviin stigmoihin pohjautuvaa.
  3. Yhdysvalloissa monet miehet kertoivat oppineensa kuukautisista siskoiltaan, äidiltään tai TV:n tamponimainoksista.
  4. Puutteet kuukautistietämyksessä voivat johtaa miesten ja poikien empatian puutteeseen. Kuukautisiin liittyvät kiusaaminen ja ahdistelu on yleistä. Monet miehet ajattelevat kuukautisten olevan jotain vältettävää tai halveksuttavaa.
  5. Isät ovat usein perheen elättäjiä ja päätöksentekijöitä, varsinkin kehittyvissä maissa. Heidän valistamisensa hyvästä kuukautishygieniasta on elintärkeää, koska he päättävät perheensä naisten kuukautissuojaostoista.

  Hyvät uutiset:

  1. Monenlaisia uusia koulutusmateriaaleja murrosiän muutoksista tulee jatkuvasti sekä tyttöjen että poikien saataville.
  2. Monet miehet työskentelevät hyvän kuukautishygienian puolesta, jonka avulla kuukautisstigmoja saadaan poistettua ja keskustelu kuukautisista saadaan avoimeksi.
  3. Toimintaedellytysten luominen miespuolisille avustustyöntekijöille auttaa tuomaan kuukautishygienian osaksi WASH-ohjelmia (vesi, sanitaatio ja hygienia).

  ...IHMISOIKEUKSILLE 

  Huono kuukautishygienia estää naisilta ja tytöiltä heidän oikeutensa koulutukseen, terveyteen ja työhön suotuisissa olosuhteissa. Kuukautishygienia onkin perusedellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle

  Hyvien kuukautishygieniakäytäntöjen (MHM) mahdollistaminen tukee osaltaan perusihmisoikeuksien toteutumista.

  Haasteet:

  1. Kaikki ihmisoikeudet polveutuvat perusoikeudesta ihmisarvoon. Kun naiset ja tytöt pakotetaan eristykseen ja heidän täytyy käyttää likaisia, kosteita suojia tai pelätä hajua ja vuotoja huonon kuukautishygienian takia, näissä olosuhteissa ihmisarvoa on vaikea ylläpitää.
  2. Huono kuukautishygienia estää naisilta ja tytöiltä heidän oikeutensa koulutukseen, terveyteen ja työhön suotuisissa olosuhteissa.
  3. Monet tytöt saattavat joutua jäämään pois koulusta kuukautisten alettua. Syitä ovat mm. juoksevan veden puute, puutteelliset saniteettitilat koulussa ja/tai voimakkaat kuukautisiin liittyvät tabut. Tämä merkitsee syrjintää, estää sukupuolten tasa-arvoa ja rajoittaa naisten oikeutta koulutukseen.
  4. Kun YK:n yleissopimuksessa vankien kohtelussa mainitaan miesten oikeus parranajoon, naisten oikeudesta hyvään kuukautishygieniaan ei ole olemassa säädöstä.

  Hyvät uutiset:

  1. Vuonna 2003 Nepalin korkein oikeus julisti ‘chhaupadi’-käytännön syrjiväksi ja naisten oikeuksia polkevaksi. Chhaupadissa menstruoivat naiset ja tytöt pakotetaan nukkumaan erillisiin majoihin tai hökkeleihin (sekä muihin ankariin rajoituksiin). Oikeus määräsi valtion tekemään valistustyötä ja edistämään yhteiskunnallisia toimenpiteitä ja lakimuutoksia chhaupadin kieltämiseksi. Tästä huolimatta käytäntöä toteutetaan edelleen monilla maaseudun alueilla.

  Lähteet:1. Kivuvani, An Assessment of Baseline Menstrual Hygiene Practices and School Absenteeism in Western Uganda, 2013. 2. Torondel & Sumpter, 2013. 3. http://buff.ly/1kqpbsp 4. Dasgupta & Sarkar, Menstrual hygiene: How hygienic is the adolescent girl?2008. 5. US National Library of Medicine, NIH, 2014. 6. http://buff.ly/1lK2X1L 7. WaterAid, Menstrual Hygiene Matters, 2012. 8. East African Business Week, Kenya sanitary pads use stays low, April 07, 2014 http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=905&pLv=3&srI=47&spI=28&cI=10

   

  2 kommenttia

  Hei Atro!

  Kiitos paljon kommentistasi! Mahtava juttu, että olet saanut tietoa blogipostauksestamme :)

  -Lunette Team

  Lunette Team 05 kesäkuu , 2020

  En ole tehnyt lahjoitusta, mutta olen saanut tietoa kuukautispäivästä ja kannatan hyvää hygieniaa maailmassa.

  Atro Niiniluoto 05 kesäkuu , 2020

  Jätä kommentti

  Kaikki kommentit moderoidaan ennen julkaisua

  Osta Lunette Kuukuppi